Utveckla dina ledaregenskaper som militär

Utveckla dina ledaregenskaper som militär

Som militär är ledarskap en av de viktigaste egenskaperna som behövs för att kunna utföra jobbet effektivt. Det är ingen liten bedrift att besitta ledarskap eftersom det låter dig inspirera och motivera underordnade att utföra farliga uppdrag. Ledarskap inom det militära kräver en speciell uppsättning kommunikationsfärdigheter och personliga egenskaper. Samtidigt sträcker sig nyttan av ledarskap utanför det strikt militärstrategiska.

Gå en distansutbildning i ledarskap

Om din uppgift inom det militära kräver starkt ledarskap kommer en utbildning i ledarskap att hjälpa dig mycket. Det förbättrar dina färdigheter och kunskaper i beslutsfattande, lagarbete och vägledning. En varm rekommendation är att gå en distansutbildning i ledarskap hos Sveriges ledande utbildnings- och utvecklingsföretag, nämligen Mgruppen, eller Chefakademin som den numera heter efter en fusion med Chefgruppen Stockholm AB som gjordes 2021. Här kan du utveckla de egenskaper och förmågor som värderas högt inom det militära genom moderna distansutbildningar.

Du får rätt förutsättningar att lyckas med en utbildning genom Blended Learning som består av:

  • Fördjupning, träning och praktisk tillämpning av nya kunskaper.
  • Inlärning genom böcker, filmer och övningar.
  • Inspiration, träning och reflektion under träffar med lärare online.
  • Utbyte av erfarenhet med andra personer i en liknande roll som dig själv.

Som du märker är distansutbildningarna utformade för att verkligen förbereda dig som ledare i verkliga livet. De bygger naturligtvis även på beprövade teorier och modeller. En stor fördel med distansutbildningarna är att innehållet är uppdelat i moduler för att lättare kunna smälta kunskapen och tillämpa nya insikter.

Välj bland många olika utbildningar

Det finns många utbildningar i ledarskap att välja mellan och några av dessa är:

  • Ny som chef – En gedigen ledarskapsutbildning och en av de äldsta som har utvecklats genom åren. Längden är på åtta halvdagar online.
  • Diplomerad förändringschef – Denna distansutbildning lär dig hur du på ett metodiskt sätt leder förändringar i en verksamhet för överlevnad. Utbildningens längd är på fyra halvdagar online.
  • Svåra samtal – Som chef för andra är det bara en tidsfråga innan du behöver hantera svåra samtal. Den här distansutbildningen lä dig att planera och genomföra sådana typer av samtal. Längden för denna utbildning är på två halvdagar.
  • Feedback och psykologisk trygghet – Att ge konkret feedback är grundläggande för att utveckla och behålla talangfulla medarbetare. Längden är på två halvdagar online.
  • Möten som ger resultat – planera, engagera och skapa önskad effekt – Distansutbildningen är till för dig som vill få bättre resultat av möten, oavsett om de är fysiska eller digitala. Utbildningens längd är två halvdagar online.
  • Kommunikation för chefer – så engagerar du fysiskt och digitalt – Vikten av att lyssna och kommunicera som chef kan inte understrykas nog, även som ledare inom det militära. Här kommer du att lära dig utifrån den senaste vetenskapen hur du stimulerar förtroende, interaktion och nyfikenhet. Denna utbildning är på två halvdagar.
dante