Svenska flygvapnet

Svenska flygvapnet

Hette tidigare Kungliga Flygvapnet, och det tillhör en del av svenska Försvarsmakten. Den inriktning svenska flygvapnet har är i första hand inriktad på det som sker inom luftförsvaret. Som till exempel att med hjälp av helikoptrar och flygplan, finna och lösa attacker, som är tänkta att ske i havet eller på land. Flygvapnet ska även med hjälp av spaningsflyg försöka inhämta underrättelser. De flygplan som används för detta ändamål är spanings-, jakt och attackplan. Sedan 2003 ingår Försvarsmaktens helikoptrar även i flygvapnet. Inom flygvapnet finns det tre flygflottiljer och Försvarsmaktens helikopterflottilj.

En flygflottilj består av flygande förband, och de i sin tur kallas för divisioner, flygunderhållskompanier, luftbevaknings- och stridsledningsplutoner, närskyddsplutoner och bevakningsplutoner. Det vanligaste är att en flygflottilj har två till fyra divisioner. Dessa i sin tur innehar åtta till tolv flygplan. Alla svenska militärförband har en bokstav och siffra, och när det gäller flygflottiljer, säger det sig självt att det är bokstaven F som gäller. Siffran i sin tur talar om viken flygflottilj det gäller, som exempelvis F 16 som tillhörde Uppsala, den lades ner 2003.

Historik

Under 1920-talet inrättades flygvapnet i Sverige, men flyget hade redan börjat att organisera sig under 1910-talet, och då inom armén. Den allra första militära flygningen skedde 1912 från Lilla Värtans isbelagda sjö, utanför Stockholm. År 1913 tog flygets utveckling fart på riktigt och verksamheten flyttades till Malmens flygplats utanför Linköping. Östgöta flygflottilj, som fick heta F 3 Malmslätt, hade sin verksamhet där under 1926–1974. Från början användes endast F 3 för spaning, men efter några år gick de över till att använda både jakt- och bombplan. I dag finns det ett flygmuseum i Linköping, och när du kör på motorvägen förbi Linköping syns ett par flygplan uppställda. Då går det inte att ta miste om att F 3 en gång var en av Sveriges största flygflottiljer.

Kamratföreningen för F:13, Bråvalla har låtit hyra förråd Norrköping där de kommer att ha saker från sin flygflottilj. Lokalen ligger inne på den gamla flygflottiljen på Bråvalla.

Om man ser tillbaka några decennier så fanns det många flygflottiljer i Sverige och de låg ganska när varandra. F 3 i Linköping, F 13 i Norrköping (Bråvalla flygflottilj), F 11 i Nyköping och F 13 i Tullinge, låg som sagt alla fyra väldigt nära varandra och hade många anställda. Dessa städer var så kallade flygstäder, där många militärer arbetade och bodde. De trodde då att det skulle vara en trygg arbetsplats och att de skulle slippa flytta i framtiden, men så blev det tyvärr inte. Samtliga av dessa flygflottiljer är nu nerlagda. Bråvalla verkade under 1943–1994, F 11 verkade på Skavsta mellan 1941-1980. Skavsta är nu en trafikerad flygplats med resor till världens alla hörn. Linköping var flygflottilj 1926-1974.

dante