Militären och dess betydelse i omvärlden

Militären och dess betydelse i omvärlden

Begreppet militär innebär ett nationellt försvar som har som uppgift att skydda det egna landet och särskilda intressen inom det landet. Militären upprätthåller ett lands territoriella integritet och värnar om dess gränser både till havs och till land.

Militär i historien och dess användning

Sedan människans första civilisationer har det alltid funnits någon motsvarighet till militären. En slags nationell styrka som antingen styrs av landets ledare eller av sig själv som en militärmakt. Militär makt kan också missbrukas. Politiska maktkamper kan leda till att militären, främst i diktaturer eller under stora omvälvningar i samhället, tar en sida. Antingen upprätthåller militären det tidigare styret genom att avsätta till exempel en diktator som tagit över och går sedan in som en upprätthållande del inför ett omval av en ny ledare, eller så tar militären över med eller utan en diktator och förtrycker folket för att själva styra. Det finns även hemvärnet eller andra motsvarigheter i andra länder, som utgörs av frivilliga och ofta tidigare soldater gjort lumpen eller tjänstgjort nationellt eller internationellt. Hemvärnets uppgift är att stödja det egna landet, den civila befolkningen i händelse av krig eller naturkatastrofer och kan kallas in för att göra detta vid behov.

Militära relationer och pakter

Utrikes relationer har också alltid funnits så länge andra makter med militära styrkor har funnits då detta utgör ett nationellt försvar mot en angripare. Det har konstaterats att internationella militära samarbeten och pakter delar in världskartan både politiskt, ekonomiskt och socialt. De mer moderna militära allianserna blir allt mer internationella i sitt samarbete med placerandet av trupper, fordon och vapen i allierade länder som säkerhet för att förhindra, eller för att förbereda för försvar eller attacker på angränsande länder. Militärens förmåga att placera personal i olika förband och regioner görs för att stärka försvarsmaktens krafter och möjligheter att upprätthålla ett robust och modernt försvar. Allt oftare sker placeringen i internationella partners länder, d.v.s. länder som det egna landet har militärallianser med. De som behöver hitta rätt slags kompetens kan stå inför stora utmaningar, detta är något som The place har många års erfarenhet av och kan alltid hitta rätt person, till rätt plats.

Ta värvning?

Idag är det lag på att göra lumpen ifall du kallas till mönstringen och antas och placeras i ett förband, enligt värnplikten. Det är dock tillåtet att vägra bära vapen, ifall du väljer ett förband som inte nyttjar vapen likt resten av militären såsom sjukvårdare eller mekaniker. Dock är det idag inte lika många som kalls till värnplikten då försvaret sedan kalla krigets slut bantats ned till bara en liten del av sin tidigare styrka sett till ekonomi och trupper. Idag vaknar intresset och behovet för försvaret i Sverige allt mer då den internationella arena rustar upp allt mer med allt fler moderna vapen och utmanande beteenden både politiskt och militärt. Om just du funderar på vad som krävs för att ta värvning i försvarsmakten kan du hitta mängder med information på internet.

dante