Amerikanska Navy SEALS

Amerikanska Navy SEALS

De flesta känner till amerikanska Navy SEALS och i stora drag vad detta militära elitförband innebär. Denna kännedom kommer inte minst från populärkultur såsom tv-serier, litteratur och film, men även från samtidsrapporteringar, nyhetssändningar och via historiska händelser. Förkortningen SEAL (Sea, Air, Land) står för de miljöer som detta amerikanska flottans elitförband opererar i såväl till havs som i luften och på land.

Navy SEALS är i ordets alla bemärkelser ett specialtränat elitförband som utför en mängd olika hemliga uppdrag i varierande miljö och terräng. Förbandet kom till under Vietnamkriget 1962 på den dåvarande amerikanska presidentens order. Det hör till vanligheterna att dessa soldater löser diverse hemligstämplade uppgifter på fiendeterritorium. Vanligt är att dessa mycket hårt tränade soldater sysslar med fritagning, underättelsespaning och andra militära aktiviteter av en karaktär som normal militär inte är mentalt eller fysiskt kapabla till.

För att bli en Navy Seal måste man genomgå en extremt krävande utbildning. Denna träning är fysiskt och psykiskt utmanande på ett sätt som effektivt sållar ut agnarna från vetet. Utbildningen vilar på en värdegrund som främst kretsar kring punkterna karaktär, fysisk uthållighet och intelligens. I fråga om god karaktär handlar en äkta Navy Seals grundinställning om att hitta soldater som klarar av att leva och upprätthålla kårens kärnvärden som främst handlar om ära, mod och engagemang.

När det gäller fysisk uthållighet måste soldaterna ha en rejäl grundträning för att klara av att såväl överleva som utföra uppdrag i varierande miljöer. Det är av särskild vikt att man, som en del av den amerikanska flottan, klarar av och känner sig hemma i elementet vatten. Miljöerna tenderar ofta att bli väldigt extrema. Extrem hetta karaktäriserar en hel den uppdrag i ökenområden och bergstoppar, samtidigt som det nattetid kan bli väldigt kallt.

Den mentala biten i ett specialförband ställer högre krav på soldaten, inte minst när det gäller förmågan att hålla huvudet kallt och lösa svåra problem under tidspress och stress. Att kvickt kunna lära sig nya saker är ett måste och det räcker inte med muskler och mod för att bli en SEAL. Det krävs intelligens, professionalism och list för att utföra specialuppdrag mitt under brinnande krig och ofta djupt inne på fiendeterritorium. Dessa elitsoldater är i en imponerande fysisk form och deras styrka ligger framför allt i mångsidighet på hög nivå.

Många SEAL insatser har i efterhand fått stor uppmärksamhet och det finns många anledningar bakom den mytomspunna bilden av den amerikanska flottans specialförband. Faktum är dock att vem som helst kan ansöka om att bli en Navy Seal och genomgå deras tester som består av veckor av stenhård träning. Många söker med siktet inställt på att bli antagna men en hel del gör det också som ett sorts mandomsprov.

dante