Brittiska SAS

Brittiska SAS

Det brittiska elitförbandet SAS är ett av de mest kända i hela världen och har ett mycket gott rykte. Styrkan har funnits sedan 1941 och har sedan dess gjort betydande insatser för Storbritanniens räkning i en hel del länder utanför rikets gränser. Förkortningen SAS står för The Special Air Service och förbandet sysslar bland annat med underrättelsearbete, strid och antiterroristisk verksamhet.

Utbildningen till soldat i specialförbandet SAS är mycket krävande. Ett hundratal kandidater antas till den hårda utbildningen varje år men endast ett fåtal klarar den extrema uttagningsprocessen. Själva processen består av tre faser där kandidaternas uthållighet, terrängvana i extrema miljöer och förmåga att undgå upptäckt samt klara extrema förhör på fiendeterritorium testas till max.

Den första fasen handlar uteslutande om uthållighet. Både den fysiska och den psykiska viljan prövas och de som klarar sig besitter en stor portion vilja och ett gott självförtroende. Prövningen pågår under cirka tre veckor då deltagarna måste bära tung packning i ett prövande bergslandskap och navigera sig fram mellan olika stationer. Det hela avslutas med en 24 timmars finalmarsch. Deltagarna måste helt förlita sig på sig själva och hitta sin egen motivation för att klara denna fas.

Steg två i urvalsprocessen består av en intensiv djungelträning. Träningen genomlevs i Belizes djungler och deltagarna får lära sig att både patrullera och överleva under riktigt extrema förhållanden. Detta prövar de egenskaper som behövs för att hålla sig vid liv i fientliga miljöer flera veckor i sträck. Det gäller att ha tillräckligt med motivation och disciplin för att överleva på små ransoner utan kontakt med omvärlden. Återign handlar det minst lika mycket om mental styrka för att klara sig.

Den sista fasen i urvalet till SAS är ett test som går ut på att utföra ett uppdrag utan att bli tillfångatagen samt tekniker och strategier för att hålla humöret uppe om man åker fast samt hur man klarar av en förhörssituation. Kandidaterna släpps i terrängen de ska klara sig i under tre dagar. Sedan utsätts de för ett utdraget förhörsmoment som innehåller en hel del psykisk och fysisk stress under terrorliknande former i syfte att bryta ner deras vilja och göra dem desorienterade och försvagade. Om de ger efter för trycket och avslöjar mer information än de har fått order om är det liktydigt med uteslutning.

De fåtal män som klarar den stenhårda urvalsprocessen får den åtråvärda inträdesbiljetten till SAS regementet men de är hårt bevakade och måste genomgå en hel del träning innan de är stridsdugliga.

dante