Spetsnaz GRU

Spetsnaz GRU

De ryska Spetsnaz GRU är möjligen de mest fruktade specialförbanden i världen. De är inte bara effektiva utan även fruktade för sin tuffa träning, sin förmåga att klara ytterst torftiga förhållanden och inställningen att dö för moderlandet. Själva betydelsen av ordet Spetsnaz är svår att översätta men står för något i stil med ”trupper med speciell uppgift” och de lyder alla under den ryska säkerhetstjänsten GRU.

Dessa specialförband är också tränade att sättas in i uppdrag med kort varsel och de har en hög nivå av professionalism när det gäller både utrustning, taktik och förmåga till flexibilitet. Detta är egenskaper som i stort sätt efterfrågas av alla elitförband och på de sökande till denna typ av uppgift ställs särskilda krav på hälsa, fysik, uthållighet och moral. Spetsnazförbanden är dessutom specialtränade att samla in underrättelseinformation samt strida, störa och sabotera. Liksom i andra elitförband visar de prov på en hög grad av självständighet och de har stor kännedom om att slå ut och ta över viktiga samhällsfunktioner. Intagningskraven är stentuffa och testar egenskaper som handlar om vighet, styrka, spänst, snabbhet och vilja.

Historierna om dessa förband florerar fortfarande friskt men det var inte förrän under 1980-talet som människor kände till något om förbanden och vad de sysslade med. Inte ens invånarna i Sovjetunionen visste något. Många statshemligheter kom dock ut under Michail Gorbatjovs glasnost. Ryktena om dessa Spetsnazförband var dock både övermänskliga och blodiga. Sedan dess har namnet på specialstyrkorna sänt rysningar längs ryggraderna på människor över hela världen. Lönnmord, kidnappningar och sabotageuppdrag hörde till vardagen. Många specialförband har sedan dess varit insatta i stridigheter i till exempel bland annat Afghanistan, Ukraina och Georgien och en del andra länder.

dante