Delta Force

Delta Force

Delta Force är ett viktigt specialförband inom den amerikanska armén som grundades 1977. Skillnaden mellan Delta Force och Navy Seals är främst att Navy Seals huvudoperationer rör den amerikanska flottan och att operationerna i huvudsak utgår från eller återvänder till vatten. Seals rör sig med andra ord där det är omöjligt för flottans ubåtar och fartyg att komma åt.

Delta Force är ett specialförband vars primära syfte främst är antiterroristverksamhet där arbetet handlar om att söndra terroristceller samt att spåra, tillfångata eller döda särskilda måltavlor. Gruppen är dock extremt flexibel och arbetar ofta direkt under CIA inte minst med att bevaka amerikanska ledare på besök utanför landets gränser.

När detta elitförband rekryterar finns det no civilian-to-Delta enlistment vilket betyder att styrkan bara accepterar deltagare från armén. Främst hämtas kandidaterna från andra specialtrupper. Kriterierna kretsar kring minst 2.5 års erfarenhet samt en gradspecifik rankning. Man är helt enkelt inte intresserad av civila utan vare sig rätt erfarenhet, förankring i arméverklighet eller grundträning. Man vill bara ha balanserad och operationsklar personal redo att ta sig an den specifika träningen för att bli en bricka att räkna med i det militära spelet.

dante