Krigsfartyg

Krigsfartyg

Det finns en mängd olika militära krigsfartyg världen över och de kallas ofta för örlogsfartyg. De kallas stridsfartyg när de används i strid och är beväpnade med till exempel robotar, torpeder, minor eller artilleri. Dessa stora och mångsidiga fartyg används för att administrera hela krigsapparaten till havs. Det militära stridsfartyget kan vara utrustad med såväl helikopterplatta som stridsflygplan. När de används för flygplan kallas de hangarfartyg och för landstigningsfartyg när de landsätter trupper med utrustning.

Krigsfartyg används för att bekämpa både fartyg, flygplan och militära installationer på land och förekommer i olika storlekar. En jagare är till exempel både snabb och försedd med kraftig bestyckning. Sveriges största örlogsfartyg heter HMS Belos och är ett ubåtsräddningsfartyg hemmahörande i Karlskrona.

Världens största örlogsfartyg heter USS Enterprise och detta fartyg var också först med att vara atomdrivet. Tanken är dock att örlogsfartyget om några årtionden istället helt ska ersättas av USS Gerald Ford. Det är tänkt att denna moderniserade version bättre ska kunna hänga med i den oerhört snabba utvecklingen av så kallad högteknologisk krigföring. Fartyget är bland annat utrustat med elektromagnetiska katapulter som underlättar för fler flygplansstarter samtidigt som det krävs betydligt mindre personal.

dante