Israeliska Ya’mas

Israeliska Ya’mas

När det talas om militära specialstyrkor finns det ett antal namn som ofta dyker upp. Amerikanska Navy Seals, ryska Spetsnaz och brittiska SAS är några av de mest omnämnda. I den här artikeln ska vi prata om en specialstyrka som väldigt få känner till: israeliska Ya’mas. Observera att den här artikeln inte har som syfte att ta ställning till Israels agerande gentemot Palestina. Enda syftet är att rapportera om en tämligen okänd militär specialstyrka som ur ett internationellt perspektiv är unik i sitt slag.

En specialstyrka med många namn

För israeler är de kända som ”Mista’arvin” vilket betyder ungefär ”klädd som en arab”.

Palestinier och andra människor av arabisk härkomst kallar dem istället för något som närmast kan översättas till ”arslen”. Det finns goda skäl för detta. Alla som är en del av den här specialstyrkan har skyddade identiteter och kommer så att förbli. Det är minst sagt en nödvändighet när man jobbar med antiterrorverksamhet i Israel. Om dina fiender får reda på vem du är så kommer de aldrig att glömma bort dig.

Specialstyrkan har i dagsläget lite drygt 200 anställda och de är den militära styrkan i världen som både är att räkna som specialstyrkor och undercover-snutar. Precis som en dieseltrim ger din bil en extra edge, är Ya’mas specialstyrkan som ger Israel det lilla extra i kampen mot vad de kallar för inhemsk terrorism. Det är en region med stora spänningar och det finns många olika åsikter om vem som är att skylla för alla problem som existerar där. Ya’mas är en av aktörerna som spelar en liten roll i ett mycket större skeende.

Inte militär toppklass – men fyller ändå en viktig funktion

Många av dem som söker till Ya’mas är personer som misslyckats med att börja i andra mer välkända specialstyrkor. Det är individer som i kraft av att de kan tala arabiska och är streetsmarta har blivit aktuella för den här typen av specialstyrka. Många som är intresserade av att göra karriär i det militära men som inte har de fysiska förutsättningarna för att ansöka till de allra namnkunnigaste förbanden ser därför en chans i att ansluta sig till Ya’mas.

Infiltration och antiterror-operationer

Så vad gör Ya’mas? Specialstyrkan har en väldigt speciell status i Israels militär. Deras syfte är i första hand att på olika sätt leta efter och neutralisera palestinska terrorister. Det är ett arbete som de först och främst ägnar sig åt genom att arbeta undercover. De är helt enkelt utklädda till medlemmar i palestinska militära rörelser och försöker den vägen infiltrera och fånga särskilda personer. De arbetar på liknande sätt i samband med större protester, stenkastning och annat genom att ”delta” i protesterna och den vägen fånga in särskilt viktiga personer.

dante