Krigstid i vår tid

Krigstid i vår tid

Det är inte så länge sedan det var krig i Finland där även svenska soldater deltog. Finland har under 1900-talet varit krigsdrabbat flera gånger. Det som varit utmärkande var att kvinnor deltog i kriget mot Ryssland. Det konceptet var så framgångsrikt att Ryssland i fredsförhandlingarna efteråt krävde att Finland skulle sluta ha med kvinnor i krig.

Priset är högt i generationer efter krigsslut.

Finland förlorade en vital del av landskapet Karelen till Ryssland och blev skyldig att betala ett ansenligt krigsskadestånd till Ryssland. Det har Finland betalat fullt ut. Det är man väldigt stolt över i Finland eftersom inte många länder klarat av att betala sina krigsskulder till sina motparter.

Kriget har kostat långt efter att det tog slut. Kostnaderna var inte bara i pengar under krigstiden utan också i krigsskadestånd efter kriget. Priset ett land får betala för tid i krig är även ett pris i mänskligt lidande i generationer efteråt. Människor blir krigsskadade fysiskt och psykiskt. Tyvärr slutar de psykiska skadorna inte bara för att kriget tar slut. Människor med krigsskador blir föräldrar så småningom. Om de är allvarligt skadade så kan deras föräldraskap bli sådant att krigsskadan går i arv kan man säga.

Många människor lämnar landet efter ett krig. De kan vilja emigrera dels för att de inte har de möjligheter som de vill ha och dels för att de mår dåligt av att se allt som är förstört. Människor som lämnar sitt land är också en förlust för sitt land.

Krig måste undvikas till varje pris.

Krig är alltså inget som pågår bara en tid och sen är allt över och bra efteråt. Kostnaderna är stora och oöverblickbara. Framför allt på det personliga planet är kostnaderna så väldiga att de inte kan mätas i pengar överhuvudtaget.

Människor med bestående psykiska skador på grund av krig kan ha en tung påverkan på sin omgivning. Tyvärr är det så att föräldrar som upplevt krig kan vara så störda som personer att de faktiskt inte klarar sin föräldrauppgift särskilt bra. Människor med artros kan få lindring genom lågintensiv träning och behandling. Men människor med krigsskador kan få lida hela livet.

Innan man går in i krig så behöver man tänka på vad priset kommer att bli. Det fulla priset kan ingen egentligen överblicka fullt ut. Men man kan förstå i förväg att både personliga och materiella kostnader kan bli överväldigande stora. Därefter bör man tänka igenom om det finns något sätt att undvika krig och lösa problemen på annat sätt. Om det inte finns något annat sätt så… då blir det krig förstås.

Låt oss hoppas att alla förstår vad priset är, hur hög kostnaden är innan kriget börjar. Låt oss hoppas att ledarna är kloka nog att hitta lämpliga sätt att undvika krig och hitta andra vägar att vinna frihet för alla som behöver det.

dante