Lone Survivor (2013)

Lone Survivor (2013)

De flesta människor uppskattar en riktigt bra krigsfilm emellanåt och kanske är det känslan av att kunna förfasa sig i säkerhet som verkligen lockar. Alla vet att krig förekommer men ändå existerar det någon sorts medveten distans till det som faktiskt pågår. Man befinner sig bara i medias resa genom filmer och då får de mer än gärna ha ett lyckligt slut. Människor vill nämligen helst undvika att se sanningen i vitögat samtidigt som det behövs ett utlopp för de verkliga rädslorna som ändå finns djupt inom alla.

Filmens värld i allmänhet och krigspropaganda i synnerhet vill gärna berättiga krigshandlingar i patriotismens tjänst. De som ger sitt liv för sitt land är hjältar och här har vi upptakten till ännu ett filmmanus. Kanske är ändå de filmer som bygger på verkliga händelser de mest fängslande och intressanta då de berättar om vedermödor genom ögonen på någon som överlevt.

Filmen Lone Survivor från 2013 bygger på en verklig historia där Mark Wahlberg spelar huvudrollen som Marcus Luttrell. Luttrell och hans tre kollegor är alla Navy SEAL soldater på uppdrag i Afghanistan under operation Red Wings sommaren 2005. Uppdraget går ut på att hitta och oskadliggöra talibanledaren Ahmad Shah.

Uppdraget går dock snett bara några timmar efter att teamet har anlänt till sin position i bergen. De blir nämligen upptäckta av getherdar. En diskussion uppstår om vad de bör göra. Ska herdarna dödas och gömmas så att uppdraget kan fortsätta utan problem eller ska herdarna släppas? Bör uppdraget ens fortsätta när ingen vet hur pass upptäckta soldaterna egentligen är? Beslutet som slutligen fattades om att släppa herdarna på fri fot har diskuterats och analyserats en hel del i efterhand. Frågan kommer alltid tillbaka till om herdarna skulle uppfattats som ett direkt hot eller inte. Soldaterna får naturligtvis inte mörda oskyldiga och civila hur som helst men om de direkt anmäler SEALS närvaro till talibanerna utgör de ett omedelbart hot som kunde ha undanröjts. Uppdraget kunde också ha avbrutits eftersom de inte visste graden av upptäckt.

Soldaterna beslöt att släppa de båda getherdarna och flyttade sina positioner till ett nytt läge. Beslutet ledde till en total katastrof där alla inblandande fick kämpa för sina liv. Ett par timmar senare omringas de nämligen av en betydligt större talibanstyrka och Luttrells tre kollegor dödas samt de SEAL team och specialstyrkor som snabbt sattes intill undsättning. Filmen lyckas på ett väldigt realistiskt sätt återge såväl nerver som ångest och de täta actionscenerna förmedlar en känsla av närvaro och spänning som berör.

dante