Israeliska S-13

Israeliska S-13

Israeliska S-13 är en av de mest hemlighetsfulla och mytomspunna förbanden inom den Israeliska försvarsmakten där den utgör ett specialförband inom flottan. Detta elitförband är liksom sina motsvarigheter i bland annat USA och Storbritannien specialiserade att hantera bland annat uppdrag inom underrättelsetjänsten, fritagning av gisslan, antiterrorism, sjöfartsuppdrag samt spaning och sabotage.

Beteckningen S-13 står för Shayetet 13 och själva enheten grundades 1949. Eftersom Israel har allmän värnplikt med 36 månaders grundtjänstgöring måste man räkna med att lägga ner betydligt mer tid inom elitförbandet. S-13 kräver min

st 4.5 år av varje enskild soldat.

Liksom inom vilket specialförband som helst är träningen och utbildningen väldigt intensiv och krävande både fysiskt och psykiskt. Urvalsprocessen hålls bara två gånger om året och är hela 20 månader lång. För det första måste kandidaterna genomgå 6 månaders grundträning som följs av ytterligare stridskonst och vapenträning. Dessutom måste kandidaterna träna fallskärmshoppning, krigföring till havs samt delta i bordnings- och sabotageuppdrag. Det ingår också att kunna stridsdyka samt utföra uppdrag i extrema högriskområden.

S-13 är ett mycket respekterat elitförband som har lyckats med en rad operationer på fientligt territorium och lyckas ofta undgå upptäckt samtidigt som de hinner tillfoga fienden förödande förluster.

dante